Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija tuntee keskeisimmät asiat elintarvikekauran liiketoimintamahdollisuuksista, ja miten kuluttajatrendit muokkaavat kauran kysyntää.
Opiskelija ymmärtää kauran merkityksen ravitsemukselle, terveysvaikutukset, soveltuvuuden erityisruokavalioihin, ja kauralle myönnetyt terveysväittämät.
Opiskelija tuntee suomalaisen kauran vientimahdollisuudet ja siihen liittyvät ajankohtaiset hankkeet.
Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää kauraan liittyvää tutkimustietoa markkinointiviestinnässä, sekä seurata kauran kysyntään ja vientimahdollisuuksiin liittyvää keskustelua, ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tuntee alan keskeisiä toimijoita ja tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Sisältö:
Kauran kysyntää ohjaavat kuluttajatrendit
Kaura ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita
Kauran vientimahdollisuudet
Kauraan liittyvät ajankohtaiset viestintä- ja tutkimushankkeet

Työskentelytavat ja aikataulutus: Webinaarit, itsenäinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppimispiirityöskentely verkossa.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Sanna Luoto
Email: sanna.luoto@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 02.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 27.10.2019