Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää kauran ominaispiirteet raaka-aineena, sekä kauran tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet jatkojalostuksen ja tuotekehityksen näkökulmasta.
Opiskelijaa tuntee suomalaisen kauraketjun prosessit ja alan keskeisiä toimijoita.
Opiskelijalla on valmiudet seurata kauran prosessointiin ja kaurapohjaisiin elintarvikkeisiin liittyvää keskustelua, sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmä-/parityöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Muuta infoa: 

Verkko-opiskelu; osallistumiseen tarvitset tietokoneen, kiinteän laajakaistayhteyden, kuulokemikrofonin ja webkameran.

Opettaja(t): Sanna Luoto
Email: sanna.luoto@jamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.01.2019
Ajankohta: 11.03.2019 - 21.04.2019
TÄYNNÄ