Kehittävä johtaminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

”Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
– johtaa muutosprosesseja ja kehittämishankkeita organisaatioissaja työyhteisöissä
– arvioida ja kehittää toimintaa työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa
– soveltaa erilaisia osaamisen kehittämistä edistäviä menetelmiä organisaatiossa
– hyödyntää työnohjausta ja työhyvinvointia edistäviä menetelmiä työyhteisöissä
– soveltaa kriisiviestinnän menetelmiä

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat:

– kehittämisen johtaminen
– osaamisen johtamisen periaatteet ja menetelmät
– työhyvinvoinnin johtaminen ja dialogisen työyhteisökultturin rakentuminen
– työnohjaus johtamisen tukena
– johtaminen ja viestintä haastavissa työyhteisön tilanteissa”

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

”1.Kurssin orientaatio pidetään on-line Collaborate alustalla 2.9.2019 klo 13.00-14.30. Opintojakso käynnistyy jokaisen henkilökohtaisella esittäytymisellä moodlerooms-alustalla.
2.Esittäytymiset tehdään viimeistään 6.9.2019. Tämän jälkeen muodostetaan n. viiden hengen vertaisryhmät.
3.Verkkoluennot, kirjallisuuteen tutustuminen sekä keskustelu luentojen teemoista ajalla 2.9. – 30.9.2019
4.Kehittämistehtävän prosessi työelämässä käynnistyy yksilöllisesti jokaisen opiskelijan/opiskelijaparin suunnitelman mukaisesti
5.On-line -sparraukset kehittämistehtävään ajalla pidetään 23.9. – 11.10. erillisen aikataulun mukaisesti (vertaisryhmät varaavat ajat moodlerooms-alustalla)
6.On-line yhteiskehittämisen paja Collaborate-alustalla 19.11. klo 9.00-14.00 ”

Arviointi: 

”Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija:
– osallistuu työskentelyyn moodlerooms-alustalla (luennot ja verkkokeskustelu materiaalien pohjalta)
– osallistuu vertaisryhmän työskentelyyn
– tekee kehittämistehtävän ja osallistuu sparraukseen
– osallistuu on-line yhteiskehittämisen pajaan.
– Opintojakso arvioidaan 1-5”

Aikaisemmat opinnot: AMK-tutkinto/vastaava tutkinto ja työelämäkokemus
Opettaja(t): Arja Koski
Email: arja.koski@diak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoin@diak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 28.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 19.11.2019
TÄYNNÄ