Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso tarjoaa perusteet, käsitteet ja toimintamalleja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen, ohjaamiseen ja hoitamiseen terveydenhuollon palveluverkostoissa.

Kohderyhmä/Osallistujat: kehitysvammaisten kohtaamisesta ja hoidon kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnostuneet opiskelijat

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Mitä on kehitysvammaisuus?
- Kehitysvammainen henkilö ja terveys
- Kehitysvammaisen henkilön palveluverkko

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija ymmärtää mitä kehitysvammaisuus on ja millaisia terveystarpeita kehitysvammaisuuteen liittyy
- Opiskelija saa valmiuksia kohdata kehitysvammainen henkilö potilaana ja ohjata häntä palveluverkostoissa
- Opiskelija osaa soveltaa potilas- ja asiakaslähtöisiä menetelmiä kehitysvammaisen henkilön hoito- ja palveluprosessissa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Helena Pennanen
Email: helena.pennanen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ