Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus hoitotyössä

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoite:
Opintojakson suoritettuasi:
Tiedät mistä kehitysvammaisuus johtuu.
Osaat selittää, mitä kehitysvammaisuus on.
Ymmärrät, millaisissa tilanteissa ja millaisia eettisiä kysymyksiä voi nousta esille kehitysvammaisten ja hänen perheensä kohtaamisessa erilaisissa toimintaympäristöissä.
Osaat perustella omaa toimintaasi kehitysvammaisen ja hänen perheensä/ ohjaajiensa kanssa sinun oman ammattieettisten toimintaohjeiden perusteella.
Tiedät millaisia kommunikaatio-, hoito-, kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot 4 op ja toiminnallinen osuus 1 op
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Kaisa Mikkonen
Email: kaisa.mikkonen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 15.09.2019 - 01.11.2019