Kestävä ruokajärjestelmä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ruokahävikkiin ruokaketjun eri vaiheissa niin Suomessa kuin globaalisti, ruokatuotteessa käytettäviin pakkauksiin sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Opiskelija oppii näkemään globaalin ruokajärjestelmän kokonaisuutta ja arvioimaan sen kestävyyttä elinkaarianalyysillä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkkototeutus, itsenäinen työskentely, vapaaehtoiset verkkotapaamiset

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Jarmo Alarinta, Margit Närvä
Email: jarmo.alarinta@seamk.fi; margit.narva@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ