Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuvaus: Opintojaksolla saat tietoja ja valmiuksia ruokaketjun kestävyyden arvioimiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteet: Sisältö: Ruoan toimitusketjun osat, toimitusketjun johtaminen ja keskeiset mittarit, toimitusketjun johtaminen kiertotalouden mukaisesti

Tavoite: Opiskelija tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa nimetä ruoan toimitusketjun osat ja niiden keskeiset prosessit. Opiskelija tuntee toimitusketjujen johtamisen ja mittaamisen periaatteita ja osaa etsiä niihin liittyviä tunnuslukuja. Opiskelija tuntee kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä ja prosesseja ruokaketjuissa ja osaa nimetä kiertotaloutta edistäviä ruoan toimitusketjun johtamisen tavoitteita.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely Moodlessa. Vaiheittain etenevät tehtävät.

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Aikaisemmat opinnot: Edeltävät opinnot: ruokajärjestelmien perustuntemus on tarpeen
Opettaja(t): Hanne Ala-Harja
Email: hanne.ala-harja@seamk.fi; 0408680879
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ