Kestävä teknologiajohtaminen

-
5 OP

Ala:  Johtaminen ja esimiestyö, Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Arviointi: 
Osaat a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä Arviointiasteikko 1-5
Muuta infoa: Verkko-opinnot
Opettaja(t): Anna Forsström
Email: Anna.Forsstrom@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 07.01.2020 - 31.05.2020