Kestävä teknologiajohtaminen

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet ja sisältö:

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä. Toteutukseen liittyy vahvasti oppimispäiväkirja, johon reflektoidaan omaa oppimista ja oivalluksia.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Anna Forsstrom
Email: Anna.Forsstrom@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 01.01.2019 - 31.01.2019
Ajankohta: 14.02.2019 - 24.05.2019
TÄYNNÄ