Kiertotalouden perusteet

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii kiertotalouden perusteisiin kuuluvia käsitteitä ja toimintamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Opiskelija syventää kiertotalouteen liittyvää osaamistaan valitsemasta aihepiiristä, mikä voi liittyä esim. jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin luonnonvaroihin tai energiaan, ekosuunnitteluun, elinkaariajatteluun tai tuotantoprosesseihin.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kiertotalouden peruskäsitteisiin ja toimintamalleihin. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi syventää osaamista tai tietämystä opiskelijan itse valitsemasta kiertotalouden aihepiiristä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Arviointi: 

Arvosanat 0-5, perustuen kirjatenttiin ja kirjallisuustyöhön.

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Opettaja(t): Kantanen Mari-Selina, Tyni Sanna
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 13.12.2019
TÄYNNÄ