Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään kiertotalouden käsitteeseen sekä erilaisiin tapoihin tehdä kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa. Näitä ovat elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, jakamisalustat, uusiutuvuus, resurssitehokkuus & kierrätys ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Näiden lisäksi pohditaan lainsäädännön ja EU:n vaikutuksia ko. liiketoimintaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisympäristössä, jossa jokainen voi edetä omaan tahtiinsa. Kurssi on jaettu teemoihin/osioihin, joista toiseen siirtymään pääsee, kun osoittaa hallitsevansa edellisen osion riittävän hyvin (80-100%). Tämä todistetaan läpäisemällä osiokohtainen Moodletesti. Arvosanaa varten on vielä erillinen Moodlessa suoritettava tentti.

Arviointi: 

Opiskelija voi valita Hyväksytty/hylätty tai numeerinen arviointi.

Muuta infoa: 

Suorittaminen vaatii nettiyhteyttä ja moodlen peruskäytön hallintaa.

Opettaja(t): Beata Taijala
Email: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Kampusranta 11, 60100 Seinäjoki beata.taijala@seamk.fi, 040-8304217


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ