Kiertotalous insinöörin ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii ymmärtämään kiertotalouden merkityksen kemiallisessa metsäteollisuudessa

Tavoitteet: Opintojaksossa käsitellään sellun, mekaanisen ja uusiomassan sekä niistä valmistettavien tuotteiden valmistus kiertotalouden näkökulmasta. Lopputuotteita ovat erilaiset paperit ja kartongit sekä niistä jalostettavat lopputuotteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

itsenäinen työskentely, tehtävät

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: ei
Opettaja(t): Kaisa Lahti
Email: Kaisa.lahti@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: Kaisa.lahti@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 13.06.2019
TÄYNNÄ