Kiertotalous ja bioenergia

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Uusiutuvat energiamuodot on laaja kokonaisuus, jossa mukana on mm. tuuli-, vesi-, aurinko-, aaltoenergia sekä perinteisessä mielessä uusiutuvat turve-, pelto- ja metsäbioenergia. Uusimpina nykyteknologian kehitteillä olevina energiamuotoina ovat esimerkiksi levä-, mikrobi- ja vetyenergia.

Näihin kaikkiin energiamuotoihin liittyy valtavasti erilaisia kemiallisia prosesseja ja teknisiä laitteita niin polttoaineen tuotantoon, varsinaisen energian tuotantoon polttoaineesta ja tuotetun energian varastointiin ja jälkikäsittelyyn mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
Luonnonvara-alan kiertotalousympäristön materiaalivirrat
Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
Uudet mahdollisuudet – kiertotalouden visio
Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu

Työskentelytavat ja aikataulutus: -
Arviointi: 
Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät Arviointi: hylätty - K5
Opettaja(t): Maarit Timonen, Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 13.12.2019