Kiinteistönvälitys

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi:

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kiinteistönvälitystoiminnan  oikeudellisen sääntelyn.


Sisältö:
Elinkeino-oikeudellinen sääntely
Asunto- ja kiinteistökauppa
Kuluttajansuoja
Kiinteistönvälityksen erityiskysymykset
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Aikaisemmat opinnot: KLVY040
Opettaja(t): Sami Malm
Email: sami.malm@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ