Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.1? Haluatko jatkaa suomen opiskelua? Savoniassa on B1.2-tason suomen kurssi maahanmuuttajille verkossa. Tämä on verkko-opiskelua eli voit katsoa tietoisku-videoita ja tehdä tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinun teksteistä palautetta ja lisäksi voit tehdä verkkotenttejä omassa tahdissasi.

Tällä opintojaksolla opit hyvin erilaiset lausetyypit suomen kielessä. Lisäksi harjoittelet arkielämässä tarvittavia sanontoja ja idiomeja. Opiskelet myös yleisimpiä rektioita eli sitä, miten sana vaikuttaa toisiin sanoihin. Oman ammattialan sanasto ja kielen käyttötilanteet ovat tärkeitä tällä kurssilla. Lisäksi selvitetään asia- ja puhetyylin erot. Laajennat myös omaa sanastovarastoasi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
– kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa,
– hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä,
– lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä,
– ilmaista ja perustella omia mielipiteitä,
– käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
– käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

Keskeinen sisältö – kirjoittamistaidot
– tekstinymmärrystaidot
– suomalainen kirjallisuus
– opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
– työelämän kieli
– keskitason (YKI 3) kielioppi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Muuta infoa: 

Suomen kieli ja viestintä/Suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien koulutus

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.1-tason kielitaito)
Opettaja(t): Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 01.11.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ