Kirjanpito ja raportointi

-
10 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso kokoaa yhteen taloushallinnon ja rahoituksen keskeisimmät osaamiset, joista on hyötyä niin aihealueen tulevalle asiantuntijalle/palveluammattilaiselle, kuin myös muihin suuntautumisiin keskittyvälle opiskelijalle. Opiskelija oppii tuntemaan talous- ja rahoitushallinnon merkityksen ja roolin osana yrityksen johtamista, sekä eri toimintojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Opintojen aikana perehdytään erilaisiin tapoihin tuottaa laskentatoimen avulla olennaista tietoa yrityksen johtamisessa tarvittavien päätöksentekoa varten. Opintojaksossa opitaan hoitamaan yrityksen juoksevaa kirjanpitoa eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja verot huomioon ottaen. Opiskelija oppii laatimaan kirjanpidon pohjalta tuloslaskelman ja taseen, laskemaan verotettavan tulon, sekä analysoimaan näitä raportteja.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Virtuaalitoteutus Haaga-Helian Moodlessa, sisältäen esimerkiksi webinaareja, testejä, työskentely kirjanpito-ohjelmalla, esitys videolla.
Arviointi: 
0-5
Muuta infoa: Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksesta.
Aikaisemmat opinnot: Edeltävyysehto: opiskelija hallitsee laskentatoimen perusteet
Opettaja(t): Anne Arkima ja Ulrika Lindblad
Email: anne.arkima@haaga-helia.fi ja ulrika.lindblad@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 31.01.2020