Kirjoita suomeksi

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija selviytyy paremmin arkielämän ja opiskelun kirjoittamishaasteista. Hän osaa toimia tehokkaasti työelämän eri kirjallisissa tilanteissa ja tuntee syvemmin suomen kielen rekistereitä. Hän hallitsee paremmin kielitiedon ja osaa käyttää suomen kielen rakenteita monipuolisesti. Hän osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja suunnitella sekä ohjata omaa oppimistaan.

Sisältö:
– arkielämän kirjoittamistilanteet
– työhakemus ja CV
– asiatekstien kirjoittaminen ja raportointi
– kirjoittamisprosessi
– kielitietoa ja kielenhuoltoa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkototeutus, yksi pakollinen webinaari. Optiman työtila avautuu 9.9.2019. Opiskelijalla on viikko aikaa tehdä orientoivat tehtävät (palautus 16.9.), joilla varmistaa osallistumisensa kurssille. Ke 18.9.2019 klo 16:00-17:30 - Aloituswebinaari (pakollinen, tallennetaan) Ma 7.10. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 1 (vapaaehtoinen) To 24.10. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 2 (vapaaehtoinen) To 14.11. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 3 (vapaaehtoinen) To 28.11. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 4 (vapaaehtoinen)
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Aikaisemmat opinnot: Opiskelija - osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä ja tunnistaa suomen kielen rekistereitä - tuntee suomen kielen perusrakenteet (verbien aikamuodot ja tavallisimmat sijamuodot) ja osaa soveltaa niitä käytännössäkin - osaa viestiä suomeksi opiskelu- ja työelämän erilaisissa tilanteissa suullisesti
Opettaja(t): Sara Tuisku
Email: sara.tuisku@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 05.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 20.12.2019