Kolmas sektori työllistäjänä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö:
– kansalaistoiminnan käsitteistö,
– ensimmäinen, toinen, ja kolmas sektori, – vapaaehtoistyön tulevaisuus, ammattilaistuva järjestötyö, järjestöt ja yhdistykset valtion kyljessä,
– kansalaistoiminnan mahdolliset kehityssuunnat ja tulevaisuuden haasteet ja käytänteisiin tutustuminen,
– aate, arvo-, ja intressiperusteisuus kansalaistoiminnan kivijalkana, -sosiokulttuurinen työ.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuntee kolmannen sektorin keskeiset toimijat ja palvelut, osaa toimia fasilitaattorina yhteisöissä sekä suunnitella ja toteuttaa tuotannon kolmannelle sektorille, tunnistaa erilaisia osallistavan työn menetelmiä ja osaa soveltaa jotakin menetelmää kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksolla on kaksi kontaktikertaa (etäyhteysmahdollisuus), opintojakson alussa ja lopussa. Opintojakson osasuoritukset koostuvat itsenäisistä kirjallisista tehtävistä ja moodletentistä

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Jussi Kareinen
Email: jussi.kareinen@seamk.fi ja 040-8304193
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ