Konsernitilinpäätös

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY061

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja rahoituslaskelman.

Sisältö:
Konsernitilinpäätös
Rahoituslaskelma
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Raija Jormakka
Email: raija.jormakka@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ