Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet
Opiskelija tietää perusasioita opiskelusta itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla. Opiskelija osaa käyttää monenlaisia kielen rakenteita ja kohtalaisen laajaa sanastoa. Opiskelija tietää, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen kirjallista ja suullista osaamistaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.1 – B1.2.

Sisältö
Opintojaksolla keskitytään suomen kielen taidon kehittämiseen erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Opintojaksolla opiskellaan kielioppirakenteita, harjoitellaan asiatekstien ymmärtämistä sekä niihin liittyvää sanastoa. Opintojaksolla etsitään tietoa itseä kiinnostavasta alasta ja tutustutaan siihen. Lisäksi harjoitellaan raportoimista.

Edeltävyysehdot
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle-verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

numeroarviointi 0-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

CampusOnlinen kautta ilmoittautuvien opiskelijoiden kiintiö opintojaksolla on viisi paikkaa (kolme ristiinopiskelevaa tutkinto-opiskelijaa ja kaksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa).

Opettaja(t): Johanna Marjomäki
Email: johanna.marjomaki@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 18.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ