Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet
Opiskelija tuntee korkeakouluopintojen suullisia viestintätilanteita ja osaa toimia niissä ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee verbaalin ja non-verbaalin viestinnän keinot sekä suomalaisen viestintäkulttuurin ominaispiirteet. Hän osaa pitää omaan alaansa liittyvän valmistellun esityksen, antaa rakentavaa palautetta ja toimia ryhmäviestintätilanteissa. Kieliopintojen taitotaso on B1.2.

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen viestintäkulttuuriin sekä verbaalin ja nonverbaalin viestinnän piirteisiin. Vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa kielellistä ilmaisua sekä rakenteiden ja sanaston monipuolista ja tilanteen mukaista käyttöä. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia ryhmäviestintätilanteita sekä oman puheenvuoron kytkemistä keskusteluun. Opintojaksolla valmistellaan ja pidetään suullinen esitys sekä harjoitellaan palautteen antamista.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle-verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

numeroarvio 0-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

CampusOnlinen kautta ilmoittautuvien opiskelijoiden kiintiö opintojaksolla on viisi paikkaa (kolme ristiinopiskelevaa tutkinto-opiskelijaa ja kaksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa).

Opettaja(t): Johanna Marjomäki
Email: johanna.marjomaki@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 20.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ