Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla

-
2 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet ja sisältö:
Tavoitteena on testata ja vahvistaa suomen kielen taitoa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla B1-B2. B2-taitotaso on tyypillinen vaatimus suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa. Lisää taitotasoista Opetushallituksen svuilta http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso on pelillinen verkko-opintojakso, joka suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Osallistuminen edellyttää hyviä itsenäisen opiskelun taitoja.
Arviointi: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Anna-Liisa Luova
Email: anna-liisa.luova@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 30.09.2019 - 29.11.2019