Korkeakouluun valmentavaa suomea B1 – B2 tasoilla

-
2 OP

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan kielitaitonsa taso ja kehittämiskohteet sekä lisätä hänen edellytyksiään saavuttaa taso B2, joka on tyypillinen vaatimus suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle suomen kielen taidon testaamiseen ja vahvistamiseen (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 – B2, lisää taitotasoista Opetushallituksen sivuilta http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf).

Opintojakso sisältää lukemisen, kirjoittamisen kuuntelemisen sekä kieliopin ja sanaston harjoittelua.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu Moodle-ympäristössä, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suorittamisen.

Muuta infoa: 

Opiskelija tarvitsee internet-yhteyden ja tietokoneen, jossa on kaiutin ja kuulokkeet.

Aikaisemmat opinnot: Opiskelijalta edellytetään B1-tason suomen kielen taitoa.
Opettaja(t): Anna-Liisa Luova
Email: anna-liisa.luova@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 10.06.2019 - 09.08.2019
TÄYNNÄ