Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla

-
2 OP

Ala:  Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Suomi toisena kielena S2

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Opintojakso sisältää lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen sekä kieliopin ja sanaston itsenäistä harjoittelua. Opiskelet verkossa ja opiskelu etenee kuin peli. Pelaa ja opi suomea!
Kurssilla opiskelu vaatii hyvää itsenäisen opiskelun taitoa.

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan kielitaitonsa taso ja kehittämiskohteet sekä lisätä hänen edellytyksiään saavuttaa taso B2, joka on tyypillinen vaatimus suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle suomen kielen taidon testaamiseen ja vahvistamiseen (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 – B2, lisää taitotasoista Opetushallituksen sivuilta http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf).

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssilla opiskelu vaatii hyvää itsenäisen opiskelun taitoa.
Arviointi: 
Arviointikriteeri, hyväksytty Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suorittamisen.
Muuta infoa: Tarvitset tietokoneen, internetyhteyden, webbikameran ja kuulokemikrofonin.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Miia Karttunen
Email: miia.karttunen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: auli.kasurinen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 03.02.2020 - 11.04.2020