Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelijalta edellytetään B1-tason suomen kielen taitoa. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle suomen kielen taidon testaamiseen ja vahvistamiseen (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 – B2, lisää taitotasoista Opetushallituksen sivuilta http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf). Opintojakso sisältää lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen sekä kieliopin ja sanaston harjoittelua. Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan kielitaitonsa taso ja kehittämiskohteet sekä lisätä hänen edellytyksiään saavuttaa taso B2, joka on tyypillinen vaatimus suomenkielisiin koulutusohjelmiin haettaessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu Moodle-ympäristössä 11.3. – 10.5. välisenä aikana. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: 

Hyväksy / hylätty

Muuta infoa: 

Internet-yhteys, tietokone, jossa kaiutin tai kuulokkeet.

Opettaja(t): Miia Karttunen ja Anna-Liisa Luova
Email: miia.karttunen@xamk.fi ja anna-liisa.luova@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 28.02.2019
Ajankohta: 18.03.2019 - 10.05.2019