Korkean riskin raskaus ja hoitotyö

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tiedät ja osaat määritellä riskiraskauksiin liittyvät keskeiset käsitteet. Osaat lukea ja hyödyntää kansallisia sekä kansainvälisiä hoitotyön suosituksia korkean riskin raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeajan hoitotyössä. Saat valmiuksia tunnistaa tavallisimmat riskitilanteet ja osaat ohjata asiakasta. Osaat valita tarkoituksenmukaiset seuranta ja hoitomenetelmät sekä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Online webinaarit. Osallistuminen aloitukseen sekä purkuihin välttämätöntä. Tarkista aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Opettaja(t): Kaisa Seppälä
Email: kaisa.seppala@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 19.09.2019 - 21.11.2019