Koulusosiaalityö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
• tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
• osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
• opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Tavoitteet: Sisältö:
• työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
• työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
• työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työtavat:
Ennakkotehtävä, aloituswebinaari, itsenäinen työskentely/oppimistehtävät, verkkotentti.
Aikataulutus:
Opintojakso toteutuu vaiheittain. Opiskelija sitoutuu työskentelemään aikataulun mukaisesti.

Arviointi: 

0-5 numeroarviointi

Aikaisemmat opinnot: Edeltävyysehdot:Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.
Opettaja(t): Päivi Muranen ja Mikko Ravantti
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 27.05.2019
Ajankohta: 05.06.2019 - 16.08.2019
TÄYNNÄ