Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
– Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
– Osaat lyhyiden kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
– Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
– Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
– Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
– Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
– Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö:
– Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
– Mitä tarkoittaa lyhyet kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
– Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
– Mitä tarkoitetaan sensomotorisella kehoterapialla?
– Mitkä ovat PTSD oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
– Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
– Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
– Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Opinnot ovat kokonaan verkossa ja opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmässä ja ryhmän omalla Moodle-alustalla. Tehtävien palautuspäivät näkyvät kalenterissa.

Tavoitteet: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opinnot ovat kokonaan verkossa ja opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmässä ja ryhmän omalla Moodle-alustalla. Tehtävien palautuspäivät näkyvät kalenterissa.

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit: Hyväksytty: Aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Yksilötöiden tuottaminen ryhmän käyttöön. Hyväksytysti tehty ryhmätyö aineistoesseenä vähintään tasoa H3
Hylätty: Opiskelija ei ole osallistunut keskusteluun. Opiskelija ei ole tuottanut yksilötyötä ryhmän käyttöön. Opiskelija ei ole osallistunut ryhmäesseen kirjoittamisprosessiin. Ryhmäessee ei vastaa tehtäväksiantoa. Raportointiohjeita ei ole noudatettu.
Hylätyt tehtävät voi täydentää.”

Opettaja(t): Xamkin opettajat
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 09.08.2019