Kuljetustoiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija: – ymmärtää kuljetusjärjestelmän merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnassa – tuntee eri kuljetusmuodot ja niiden tekniset ja taloudelliset ominaisuudet – tuntee kuljetusten vastuut ja sopimukset – osaa arvioida ja vertailla eri kuljetusten sopivuutta kuljetustarpeeseen – osaa kuljetusten organisointiin ja toimivuuteen vaikuttavat perusperiaatteet, joko logistiikka- tai tuotantoyrityksen kannalta

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkkototeutus, Moodle

Opettaja(t): Veli-Jukka Kara
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ