Kulttuurihistoria

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson kuvaus: Kurssi perehdyttää opiskelijan kulttuurihistorian keskeisiin merkkipaaluihin ja niiden yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Kurssilla käsitellään keskeisiä kulttuurihistorian käännekohtia antiikista nykypäivään.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Ari Haasio
Email: ari.haasio@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 29.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ