Kulttuurin ja taiteen tuntemus

-
10 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan taide- ja kulttuurialan rakenteisiin sekä taiteen sisältöihin. Tavoitteena on saada ymmärrys taiteellisesta työstä kulttuurituotannon näkökulmasta ja osata keskustella ja kirjoittaa taiteesta.

Tavoitteet: Opintojakson sisältö
- Taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
- Toimialaa koskevan tiedon analyysi, argumentointi ja kirjoittaminen

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:

- osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
- ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja osaa soveltaa tätä tietoa
- osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
- tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely, aloituswebinaari torstaina 6.6.2019 klo 14-16

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Oona Tikkaoja
Email: oona.tikkaoja@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019