Kulttuuripolitiikka

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet

Opiskelija:
– tietää kulttuurihallinnon toimintaperiaatteet
– tuntee toimialan instituutiot ja niitä koskevan lainsäädännön
– kykenee kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen hallinnossa ja päätöksentekojärjestelmässä
– osaa organisoida kulttuuripoliittista kansalaisvaikuttamista.

Sisältö:

– Kulttuurihallinto
– Kansainvälinen, kansallinen ja kunnallinen kulttuuri- ja taidepolitiikka

Opiskelijapalautetta:

”Kurssin aikana opin kulttuurin julkisesta rahoituksesta, kulttuurin merkityksestä yhteiskunnalle ja kulttuuripolitiikasta yleisesti. Perehdyin kulttuuripolitiikkaan ja sain intoa lukea myös monia artikkeleita ja uutisia kulttuuriin liittyen. Kurssi avasi silmiäni asioille, joihin en ole ennen osannut edes kiinnittää huomiota.”

”Webinaarit olivat mielestäni hyviä ja informatiivisia, tykkäsin! Tehtävissä oli haastetta ja opin niiden kautta paljon!

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia sekä kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ovat siten katsottavissa myöhemmin. Webinaarien ajat ovat: 11.10.2019 klo 08.30–10.00 13.12.2019 klo 14.15–15.45 Opintojakso suoritetaan BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä.
Arviointi: 
Numeroarvio asteikolla 0-5 Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) 1 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelijalla soveltamiskyky on kuitenkin vakavasti puutteellinen. Opiskelija hallitsee 40–54% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 2 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelija hallitsee 55–64% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - hyvä (3-4) 3 tai hyvä: Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta joidenkin moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Opiskelija hallitsee 65–74% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 4 tai hyvä: Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelijan teoreettisen tai taitoperustaiseen aineksen hallintaan liittyvät virheet eivät ole perustavaa laatua. Opiskelija hallitsee 75–89% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - kiitettävä (5) 5 tai kiitettävä: Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa taitoa erittäin hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija hallitsee 90–100% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
Opettaja(t): Pasi Toivanen, lehtori, FM
Email: pasi.toivanen@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.10.2019
Ajankohta: 11.10.2019 - 13.12.2019