Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät

-
2 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso (2 op) käsittää kolme vaihetta. Opintojakson alussa saat käsityksen kuntouttavan terveyden edistämisen teorioista, viitekehyksistä ja käsitteistä itsenäisesti opiskellen. Itsenäisen opiskelun lopussa on opintoja kertaava verkkotentti. Toisessa vaiheessa tutustut erilaisiin toimintakyvyn kansallisiin arviointimenetelmäsuosituksiin ja niissä käytettäviin mittareihin. Pääset myös harjoittelemaan toimintakykyä mittaavien testien/kyselyjen käyttöä ja jakamaan kokemuksesi ja tietosi käyttämistä mittareista opiskelijatovereillesi verkko-oppimisympäristössä. Viimeisessä vaiheessa on koko opintojaksoa kokoava verkkotentti.

Tavoitteet:
Opiskelija
– ymmärtää kuntouttavan työn osana kokonaisvalaista hoitotyötä
– tietää kuntouttavan työn tavoitteet ja eri muodot
– tietää yksilön resursseihin ja ympäristön mahdollisuuksiin vaikuttavia kuntouttavia menetelmiä
– tietää toimintakyvyn kansalliset arviointimenetelmäsuositukset

Opintojakso ei edellytä aikaisempia opintoja.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu, opiskelijat jakavat tietoa ja kokemuksia toisilleen verkko-oppimisympäristössä toimintakykyä arvioivien mittareiden käytöstä

Arviointi: 

Numeroarvio (1-5)/Hylätty

Opettaja(t): Pia Tauriainen
Email: pia.tauriainen@diak.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 21.12.2018
Ajankohta: 21.01.2019 - 15.03.2019