Kuntoutuksen menetelmät

-
5 OP

Ala:  Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suoritettuasi opinnot tiedät kuntoutuksen keskeiset muodot ja niiden erityispiirteet asiakaslähtöisesti, tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen sekä osaat ohjata asiakasta löytämään/hakeutumaan kuntoutuspalvelujen piiriin ja hankkimaan rahoitusta kuntoutukseensa. Opinnot vahvistavat osaamistasi moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 

Opinto sisältyy Rike-hankkeen tarjontaan.

Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: tuula.riikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019