Kuntoutuminen monialaisena yhteistoiminta

-
5 OP

Ala:  Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuntoutumisen tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisimman hyvä toimintakyky, joka mahdollistaa osallistumisen hänelle merkitykselliseen toimintaan arjessa. Ammattilainen, osana monialaista työryhmää, tukee omalla osaamisellaan asiakkaan kuntoutumista yhteistoiminnassa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana -opintojaksolla opitaan kuntoutumisen nykykäsityksen mukaisia, keskeisiä käsitteitä ja toimintatapoja.

Sisältö

•Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
•ICF-luokituksen perusteet
•Monialainen yhteistoiminta
•Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
•Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkkototeutus koostuu opintojakson orientaatiosta ja viidestä eri moduulista, jotka opiskelija opiskelee itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Jokaiseen moduuliin liittyy tehtävä. Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi kaikista tehtävistä.
Arviointi: 
Hyväksytty - hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei ennakkovaatimuksia
Opettaja(t): Kaija Kekäläinen
Email: kaija.kekalainen@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 18.10.2019