Kuntoutumista tukeva hoitotyö

-
3 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Perusliikkumisen arviointi ja siinä avustaminen, toimintakyvyn arviointi, apuvälineprosessi, kuntoutumista tukevan hoitotyön periaatteet ja menetelmiä yleisimpien  kuntoutumistarvetta aiheuttavien sairauksien kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkko-opiskelu itsenäisesti ja pienryhmissä, viikottaiset tehtävät

Opettaja(t): Katja Hautsalo
Email: katja.hautsalo@tuni.fi 


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 13.05.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 23.06.2019
TÄYNNÄ