Kuntoutus ja kuntouttava toiminta

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdyt kuntoutuksen palvelujärjestelmään, rahoitusmahdollisuuksiin sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Perehdyt myös ICF-luokitukseen kuntoutuksen viitekehyksenä sekä GAS-menetelmän periaatteisiin tavoitteiden asettelussa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: tuula.riikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 31.12.2019