Kuntoutusala

Seitsemän ammattikorkeakoulua tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa yhteisiä kuntoutusalan opintoja. Opintotarjonta on avoinna kaikkien amkien opiskelijoille, mutta Savonian, SeAMKin, JAMKin, SAMKin, TAMKin, Metropolian tai Karelian kuntoutusalan opiskelijoille on varattu kiintiöpaikat, Opiskelija ilmoittaudu mukaan!

Opiskelija, tarjoamme sinulle mahdollisuuden keskustella ja saada tukea ja ohjausta kuntoutusalan yhteisiin verkko-opintoihin, niiden suorittamiseen, toteutukseen sekä ammatillisen kasvun tukemiseen sekä  yleisesti ristiinopiskelun mahdollisuuksiin opinnoissasi.

Syksyn 2019 aikana testataan kansallista ristiinopiskelupalveluväylää, jota kautta opintojakson suoritus-/arvosanatiedot siirtyvät digitaalisesti ja tietoturvallisesti korkeakoulusta toiseen. Pilotissa ovat mukana Savonia-amk, SeAMK, JAMK, SAMK, TAMK, Metropolia tai Karelia-amk.

Lisätietoja:
Anitta Kääriäinen, koordinaattori eAMK-pilotti, anitta.kaariainen(at)jamk.fi

eAMK: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/
Wiki: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/eAMK-ristiinopiskelupilotti

 


Ota yhteyttä: