Kuntoutusprosessi

-
3 OP

Ala:  Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältönä on eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessit sekä kuntoutussuunnitelman rakenne, sisältö, toimeenpano ja seuranta. Kuntoutusprosessia tarkastellaan mm. avo-, laitos-, koti- ja etäkuntoutuksen näkökulmista. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää ja osaa arvioida erilaisten kuntoutujien moniammatillisia kuntoutumisprosesseja ja oman alansa asiantuntijaroolia niissä. Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen, moniammatillisen ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen kuntoutussuunnitelman.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta verkossa (webinaarit), johon opiskelijat valmistautuvat ennakkotehtävillä. Webinaareissa opintojakson aiheita käsitellään mm. ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien avulla. Webinaarien ajankohdat ovat 8.10. klo 16-19, 22.10. klo 16-19 ja 19.11. klo 16-19. Opintojaksolla on kaksi oppimistehtävää, joista toinen on yksilötehtävä ja toinen ryhmätehtävä.

Arviointi: 

Numeerinen arviointi 0-5

Opettaja(t): Teppo Karapalo
Email: teppo.karapalo@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 22.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 30.11.2019