Kuntoutustoiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Opintojaksolle otetaan 40 opiskelijaa, joista 20 Lapin amkn sosionomiopiskelijaa.

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija
•tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
•tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
•tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO; LO)
•osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH;TO;LO)
Sisältö:
•kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
•kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
•kuntoutus- ja palveluohjaus
•kuntoutus- ja palvelusuunnitelma
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

aloitusinfo, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, verkkotentti, verkkokeskustelu

Arviointi: 

”numeroarvio 0-k5

Opettaja(t): Mikko Ravantti
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 27.05.2019
Ajankohta: 05.06.2019 - 16.08.2019