Kuvankäsittelyn perusteet

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat sekä Adobe Photoshop -ohjelman peruskäytön.
Osaat muokata ja jakaa digitaalisia kuvia tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.
Hallitset kuvankäsittelyn suunnittelun ja tuottamisen peruskäsitteet.

-Kuvankäsittelyn peruskäsitteet
Adobe Photoshop:
-Kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja -työkalut
-Tasojen käyttö
-Kuvan korjaaminen
-Tekstityökalut
-Valintatyökalut ja kuvan syvääminen
-Kuvayhdistelmien tekeminen
-Kuvatiedostot, käyttötavat ja jakaminen

Opintojaksolla tuettu ohjelma on Adobe Photoshop CC. Opintojakson voi myös suorittaa käyttäen vastaavaa kuvankäsittelyohjelmaa tai ilmaisohjelmia. Näiden ohjelmien käyttö vaatii opiskelijalta enemmän soveltamistaitoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Opiskelumateriaali
Opiskelumateriaali osoitetaan kurssin alussa Moodle-alustalla

Toteutus
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin etenevänä verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa
Opintojakso on jaettu osiin. Jokainen osa sisältää yhden asiakokonaisuuden teorioineen ja esimerkkeineen. Jokaisesta osasta tehdään henkilökohtainen oppimistehtävä ja/tai lyhyt verkkotentti. Opintojakson kokonaissuoritusaika on 2 kuukautta Moodle-alustalle kirjautumisesta lähtien.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä (hylätty)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin etenevänä verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Suoritustapa Opintojakso on jaettu osiin. Jokainen osa sisältää yhden asiakokonaisuuden teorioineen ja esimerkkeineen. Jokaisesta osasta tehdään henkilökohtainen oppimistehtävä ja/tai lyhyt verkkotentti. Opintojakson kokonaissuoritusaika on 2 kuukautta Moodle-alustalle kirjautumisesta lähtien.
Arviointi: 
"Arviointiasteikko Hyväksytty / hylätty "
Aikaisemmat opinnot: Tietokoneen peruskäyttötaidot sekä suositeltavaa on englanninkielen luku- ja ymmärtämistaito.
Opettaja(t): Miia Liukkonen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ