Kuvankäsittelyn perusteet

-
3 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Edeltävyysehto
Tietokoneen peruskäyttötaidot sekä suositeltavaa on englanninkielen luku- ja ymmärtämistaito.

Tavoite
Hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat sekä Adobe Photoshop -ohjelman peruskäytön.
Osaat muokata ja jakaa digitaalisia kuvia tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön.
Hallitset kuvankäsittelyn suunnittelun ja tuottamisen peruskäsitteet.

Sisältö
-Kuvankäsittelyn peruskäsitteet
Adobe Photoshop:
-Kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja -työkalut
-Tasojen käyttö
-Kuvan korjaaminen
-Tekstityökalut
-Valintatyökalut ja kuvan syvääminen
-Kuvayhdistelmien tekeminen
-Kuvatiedostot, käyttötavat ja jakaminen

Opintojaksolla tuettu ohjelma on Adobe Photoshop CC. Opintojakson voi myös suorittaa käyttäen vastaavaa kuvankäsittelyohjelmaa tai ilmaisohjelmia. Näiden ohjelmien käyttö vaatii opiskelijalta enemmän soveltamistaitoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Opiskelumateriaali
Opiskelumateriaali osoitetaan kurssin alussa Moodle-alustalla

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus
Opintojakso toteutetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin etenevänä verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa
Suoritustapa on oppimistehtäviin vastaaminen. Opintojakson kokonaissuoritusaika on 3 kuukautta Moodle-alustalle kirjautumisesta lähtien.
Opettaja(t): Miia Liukkonen
Email: miia.liukkonen@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 15.01.2019 - 31.12.2019