Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomessa tehdään lähes 4 miljoonaa kuvantamistutkimusta vuosittain. Ne kuuluvat oleellisena osana potilaan hoitopolkuun. Terveydenhoitoalan tulevana ammattilaisena olet lähes päivittäin tekemisissä kuvantamistutkimusten kanssa. Jokaisen terveydenhoitoalalla työskentelevän on hyvä tietää eri kuvantamistutkimusten perusteet, jotta osaa ohjata potilaita niihin liittyvissä asioissa.

Kohderyhmä: terveydenhoidon opiskelijat, joiden koulutukseen ei kuulu kuvantamistutkimusten opetusta

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- eri kuvantamismenetelmien periaatteet (natiiviröntgentutkimus, tietokonetomografia, magneettitutkimus, läpivalaisututkimukset, isotooppitutkimus, hoito- ja toimenpideradiologia, ultraäänitutkimus)
- yleisimmät toimenpideradiologiset toimenpiteet
- säteilysuojelun periaatteet
- potilaan ohjaus, valmistelu ja jälkiseuranta kuvantamistutkimusten ja kuvantamisohjattujen toimenpiteiden yhteydessä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa eri kuvantamistutkimuksissa käytettävistä menetelmistä
- osaa kertoa kuvantamistutkimuksissa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä käytettävästä energiasta
- osaa kertoa ionisoivan tai ionisoimattoman säteilyn erosta
- osaa säteilysuojelun perusperiaatteet
- osaa ohjata potilaita yleisimpien kuvantamismenetelmien yhteydessä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Vaadittava edeltävä osaaminen:- perustieto terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja toimintaympäristöstä- ensimmäisen vuoden opinnot suoritettu- vähintään yksi työelämäharjoittelu suoritettu
Opettaja(t): Kaija Laitinen
Email: kaija.laitinen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ