Kylmätekniikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa kompressorikylmäprosessin ja osaa valita tavanomaisen kylmälaitoksen kylmäaineen ja komponentit. Opiskelija osaa huomioida mitoituksen vaikutuksen kylmätehoon ja energiankulutukseen.

Tavoitteet: Kiertoprosessi. Kylmäaineet. Kylmälaitostyypit. Laitteet. Laitoksen mitoitus. Sisällön jaksotus:
Kylmäprosessin laskenta Log-Ph- piirroksen avulla
Kylmätehon tarpeen laskenta
Kylmäaineet ja niiden ominaisuudet
Putkistojen mitoitus
Kompressorin valinta
Nestesäiliön valinta
Paisuntaventtiilin valinta
Pressosstaattien valinta
Kuivaimen valinta
Varoventtiilin valinta
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu verkossa: Opiskelija opiskelee tarvittavat teoreettiset perusteet Moodlessa julkaistun materiaalin, kurssikirjan ja tuntitallenteiden perusteella. Opiskelija osoittaa osaamisen oppimistehtävillä.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Opintojakso on hyväksytty, kun kaiikki oppimistehtävät on palautettu aikataulun mukaisesti. Tehtävistä annetaan palaute.

Opettaja(t): Mikko Niskala
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 30.08.2019