Laadulliset menetelmät

-
1 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tutustutaan laadullisiin eli ei-numeerisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija ymmärtää laadullisten ja määrällisten menetelmien eron ja yhtäläisyydet. Opiskelija hallitsee tavallisemmat laadulliset tiedonhankintamenetelmät ja saadun tiedon analyysin. Opiskelija tietää laadullisten menetelmien luotettavuus- ja pätevyyspohdinnat ja eettiset tiedonhankintamenetelmät.

Tavoitteet: Tiedon hankinnan laadulliset menetelmät, tutkimuksen tekemisen prosessi ja vaiheet, sisällönanalyysi, pätevyys- ja luotettavuuspohdinnat, hyvän tutkimuksen tekemisen ja raportoinnin ohjeet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja kirjallinen koe Exam/Moodle-ympäristössä viimeistään 14.6.2019.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Suositellaan määrällisten menetelmien hallintaa.
Opettaja(t): Seppo Suominen
Email: seppo.suominen@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 14.06.2019
TÄYNNÄ