Laatu radiografiassa

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Terveydenhuollossa laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä. Laatu ja laadunhallinta ovat keskeinen osa röntgenhoitajan ammatillista osaamista. Röntgenhoitajan työn tavoitteena on toteuttaa kuvantamistutkimukset sekä hoito- ja tutkimustoimenpiteet laadukkaasti ja potilasturvallisesti. Laatu radiografiassa-opintojaksolla perehdyt laadunhallinnan peruskäsitteisiin ja laatutyökaluihin, terveydenhuollon ja röntgenhoitajan työn laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden perusteisiin ja röntgenhoitajan laatutyötä ohjaavaan ja toteuttavaan normistoon.

Kohderyhmä/Osallistujat: röntgenhoitajaopiskelijat

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
- Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
- Palvelun laatu
- Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
- Prosessin laatu
- Tekninen laatu
- Kliininen auditointi l. sädeturva-auditointi ja itsearviointi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Ammatillisia teoriaopintoja (natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, mielellään sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset) ja vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa.
Opettaja(t): Tuula Partanen
Email: tuula.partanen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ