Laatujärjestelmät, testaus ja katselmointi

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisellä tasolla laatujärjestelmiin ja oppii laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistotuotannon osa-alueena. Opiskelija tutustuu erilaisiin testausmenetelmiin ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija oppii katselmoimaan ohjelmistoprojektia ja ohjelmistotuotetta ohjelmistonkehitysprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Laadun peruskäsitteet. Laatujärjestelmä ja sen auditointi. Standardit. ISO-9000. CMM. Benchmarking. Testausmenetelmät. Katselmoinnit.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutuu itseopiskeluna omaan tahtiin. Toteutusaika on 2.9.-18.10.2019. Opintojakso toteutuu Oamkin moodle-alustalla, johon opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset ennen opintojen alkua.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty. Oppimistehtävät ja harjoitustyö. Luentoja on 9 ja jokaisen luennon jälkeen on oppimistehtäviä, jotka palautetaan Moodleen ja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Harjoitustyö (n. 5 - 8 sivua) arvioidaan myös asteikolla hyväksytty/hylätty.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Ritva Virkkala
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 18.10.2019