Laatutekninen perusajattelu

-
1 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso antaa valmiudet hallita laatutekninen perusajattelu niin, että oppija osaa huomioida sen omissa työtehtävissään. Hän siis oppii ymmärtämään ja asennoitumaan laadun tekemiseen osana normaalia työtä.

Opintojakso soveltuu kaikille koulutusaloille ja tutkinto-ohjelmiin. Erityisen hyvin se soveltuu tekniikan ja liikenteen alan, liiketalous ja hallinnon sekä yrittäjyyden opiskelijoille.

Opintojakso on 1 op:n osa JAMKin TKKP0100 Mittaus- ja laatutekniikka-opintojaksoa.

Tavoitteet: Kokonaistavoite
Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.

Sisältö tavoitteineen
1. Laatuajattelu: Laadun merkitys, laadun määrittely, jotta sitä voi hallita ja kehittää, laadun tekemisen perusteet.
- Opitaan laatuajattelu omaa kokemusympäristöä hyödyntäen.

2. Laadunhallintastandardit: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ja niiden käyttöidea, muiden johtamisjärjestelmästandardien rakenne ja idea.
- Opitaan erityisesti laadunhallintajärjestelmien idea ja hyödyntäminen osana toiminnan kehittämistä.

3. Laatukustannukset ja niiden hyödyntäminen
- Opitaan hyödyntämään laatukustannuksia toiminnan kehittämisessä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja oppimistehtävien palautteisiin perehtyminen.

Arviointi: 

Hyväksytty/ hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Harri Peuranen
Email: harri.peuranen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tekn.avoinamk@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.05.2019
Ajankohta: 08.04.2019 - 30.08.2019