Lähisuhdeväkivalta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tunnistaa lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot eri elämänvaiheissa, saa valmiuksia puheeksi ottamiseen, perehtyy auttamismenetelmien ja monialaisen yhteistyön toimintatapoihin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Sosiaali- tai terveysalan opinnoista suoritettu n. 60 op
Opettaja(t): Ulla Huhtalo, Ulla Vehviläinen
Email: ulla.huhtalo@saimia.fi ja ulla.vehvilainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 11.08.2019
TÄYNNÄ