Lähisuhdeväkivalta

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija
•tunnistaa lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot eri elämänvaiheissa
•saa valmiuksia puheeksi ottamiseen
•perehtyy auttamismenetelmien ja monialaisen yhteistyön toimintatapoihin.

Sisältö
Lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja sen tunnistaminen eri elämänvaiheissa
Väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden ammatillinen kohtaaminen ja puheeksi ottaminen
Palveluverkostojen toimintamallit, monialainen yhteistyö ja auttamismenetelmät

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle -oppimisympäristössä. Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Opettaja(t): Ulla Vehviläinen ja Ulla Huhtalo
Email: ulla.vehvilainen@saimia.fi, ulla.huhtalo@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 30.11.2019