Lapsen etu YAMK

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tunnet lapsen etu -käsitteen taustat, periaatteet ja ohjaavat säädökset.
Tunnistat lapsen kanssa työskentelyn erityisyyden.
Tunnet lapsen edun ja sen ensisijaisuuden.
Osaat lastensuojeluprosessin.

Sisältö:
Mitä tarkoittaa käsitys lapsesta ja lapsuudesta?
Mitä on lapsen etu?
Miten on hyvä työskennellä lapsen kanssa?
Millainen on lastensuojeluprosessi?
Miten osaan työskennellä lapsen edun mukaisesti?

Arviointi: 1-5

Opettaja: Tuija Suikkanen-Malin

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksossa voi valita polun oman asiantuntemuksen perusteella. Opintojakson aloitus tapahtuu ilmoittautuneille lähetetyllä ennakkokirjeellä, jossa enemmän valittavasta polusta. Opintojakso koostuu kolmesta teemasta: Ajankohtainen tieto lapsesta ja lapsuudesta; Lapsen kanssa työskentely; Lapsen etu ja sen ensisijaisuus kaikessa (sisältää lastensuojeluprosessin avaamisen). Oppimistehtävät ovat teemojen toteutuksiin liittyviä ennakko tai välitehtäviä. Lopuksi jaksolla on Moodle-tentti.
Opintojaksoon sisältyy jokaiseen aihealueeseen AC-liveluento ja keskustelu, jotka myös nauhoitetaan. AC-luennot 15.5.2019, 11.6.2019 ja 20.6.2019.
AC-liveluennot ja keskustelut voi suorittaa korvaavilla opintotehtävillä.
Opintojakson voi integroida omaan työhön niiltä osin kuin toteutus on työympäristössä mahdollinen.

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Tuija Suikkanen-Malin
Email: tuija.suikkanen-malin@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019