Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
• Tiedät, miten suomi äidinkielenä kehittyy varhaislapsuudessa.
• Tiedät, miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä.
• Osaat tukea alle kouluikäisen lapsen kielellistä kehitystä ja vuorovaikutusta.
• Osaat tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä.
• Osaat tarkastella omaa tapaasi kommunikoida lasten ja vanhempien kanssa.

Sisältö:
• Miten lapsen kieli kehittyy varhaislapsuudessa?
• Miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä?
• Miten voit tukea lapsen kielenkehitystä?
• Miten voit tukea viestintää ja vuorovaikutusta päivähoidossa?
• Miten voit tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä?
• Miten kommunikoit lasten ja vanhempien kanssa?
• Miten voit kehittää omaa tapaasi kommunikoida?

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu verkkoluentojen katsomisesta, kurssikirjallisuuden lukemisesta ja oppimistehtävien tekemisestä. Osa oppimistehtävistä suoritetaan itsenäisesti, osa pienryhmissä.

Tavoitteet: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu verkkoluentojen katsomisesta, kurssikirjallisuuden lukemisesta ja oppimistehtävien tekemisestä. Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi: 

1-5, hylätty

Aikaisemmat opinnot: Suosituksena on, että sinulla on suoritetut varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen perusteet eli joko ammatillinen koulutus, jossa on ollut varhais- ja erityiskasvatukseen liittyviä opintoja, tai vastaavat opinnot ammattikorkeakoulusta. Näin saat parhaimman hyödyn opinnoista.
Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019